De Week van het Hartritme

De Week van het Hartritme is een initiatief van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) dat jaarlijks plaatsvindt om de Belgische bevolking bewust te maken voor de gevaren hartritmestoornissen. De BeHRA streeft ernaar om het aantal slachtoffers van deze vaak zware en soms zelfs dodelijke aandoeningen terug te dringen en de levenskwaliteit van hartpatiënten te verbeteren. Dit jaar gaat de Week van het Hartritme door van van 28 mei tot 1 juni en focust ze op hartstilstand, en meer bepaald op de bewustmaking van de Belgische bevolking voor de symptomen en de gevaren ervan. Daarnaast wilt de vereniging zo veel mogelijk personen initiëren in het correct uitvoeren van eerste hulp/reanimatie.

Daarvoor organiseert ze ongeveer 70 gratis informatie- en initiatiesessies over de risico’s van hartstilstand en de reanimatie van slachtoffers in 23 scholen over heel het land.

Ook u kan hieraan deelnemen, door zich te registreren via deze link.

Hierbij zullen de studenten uitleg krijgen van een gespecialiseerde cardioloog en getrainde hulpverleners over de risico’s en de preventie van hartstilstand, alsook een initiatie aan de te ondernemen stappen om iemand te reanimeren. Ook ouders en andere geïnteresseerden zullen de mogelijkheid krijgen om een sessie met gelijkaardige formaat bij te wonen.

Een initiatief van:
Sponsors:
Partners: